партньори

  • Глобална здравна акредитационна организация (GHA)

    Глобална здравна акредитационна организация (GHA)

    Основната цел на Глобалната здравна акредитационна организация GHA е чрез своята акредитационна програма да потвърди високото качество на услуги за пациентите, които предприемат пътуване с цел профилактика, лечение и последващи грижи. Сертификатът за акредитация, получен от МБАЛ “Уни Хоспитал“, е гаранция за изпълнението на изискванията на стандартите на GHA за безопасни и ефективни болнични грижи за пациентите, както и логистиката, свързана с тяхното пътуване. Лечението зад граница е тенденция с нарастващ ход на търсене и МБАЛ „Уни Хоспитал“ доказа възможността си да осигури на чуждестранните пациенти достъп до качествени здравни услуги в среда, която комбинира апаратура от последно поколение и висок професионален опит на медицинския персонал.

  • Медицински колеж – Пловдив

    Медицински колеж – Пловдив

    Медицински колеж Пловдив като здравнообразователно учебно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет - Пловдив. Той е носител на орден Кирил и Методий, на Почетния знак на Община Пловдив, член на Европейския сестрински модул, член на FINE (Европейска асоциация на медицинските училища), и колективен член на Съюза на учените в България - Пловдив.