Д-р Ангел Проданов, прокурист и зам.-управител по лечебната дейност на МБАЛ „Уни Хоспитал“: ЦЕЛТА Е „УНИ ХОСПИТАЛ“ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ДА БЪДЕ ИЗБОР №1 НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ

Д-р Ангел Проданов, прокурист и зам.-управител по лечебната дейност на МБАЛ „Уни Хоспитал“: ЦЕЛТА Е „УНИ ХОСПИТАЛ“ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ДА БЪДЕ ИЗБОР №1 НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ

Д-р Ангел Проданов с интервю за иницативата на в. „24 часа“ – „Лекарите, на които вярваме“

-През юни се навършиха 5 години от официалното откриване на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Каква е равносметката Ви за този период?

Д-р Проданов:

-Нашата мисия е „Всичко за здравето под един покрив“. През тези 5 години ние предложихме най-пълноценна, качествена и комплексна медицинска грижа за здравето на нашите пациенти – от доказани специалисти, прилагащи най-иновативни методи на лечение с помощта на високи технологии и апаратура от последно поколение – два супермодерни линейни ускорители, ПЕТ-скенер, ЯМР, хибридна операционна, роботизиран ангиограф са само част от високотехнологичното оборудване на нашата болница.

Всяка година между 18 000 и 19 000 пациенти успешно се лекуват в клиниките и  отделенията ни, в хирургичния блок се извършват над 4000 операции. Тези резултати имат възходяща тенденция и са безспорен показател, че пациентите вярват в нас.

През 2016 година много хора бяха скептични относно изграждането на голяма болница с 340 легла в малък град. Пет години по-късно ние присъстваме трайно на националната здравна карта като в някои специалности сме водещи в национален мащаб – Онкология, съдова хирургия, пластична хирургия, лечение на болни от КОВИД-19.

-От март 2020г. светът е в пандемия от КОВИД-19. Как се справя болницата в Панагюрище в тези условия?

Д-р Проданов:

-Ковид-19 е невероятно предизвикателство – предизвикателство за професионализма на всеки лекар и медицински специалист, и предизвикателство пред всяка болница като структура, способна да посрещне неизвестностите на пандемичната обстановка и успешно да ги преодолява. И мисля, че нашата болница, нашият екип доказа, че го може.

Още през август 2020г. бяхме първата сертифицирана болница  в страната за безопасна работа в условия на КОВИД-19. През КОВИД-отделението, което в разгара на втората и третата вълна достигна 75 легла, от които 16 реанимационни, преминаха стотици болни.

И аз, като реаниматор, мога с чувство на удовлетворение да заявя, че спасихме много тежко протичащи случаи. Имахме успешно лекувани няколко пациенти с над 20 дни на апаратна вентилация, един от които достигна до 56 дни.

-Къде виждате „Уни Хоспитал“ през следващите 5 години?

Д-р Проданов:

-Лечебното заведение се развива, като регистрира резултати на качествено ново ниво. И едно от доказателствата за това е реализираната на 28 май донорска ситуация, благодарение на екипната работа на лекарите от „Уни Хоспитал”, с координатор по донорство д-р Дончо Ташков – лекар в Отделението ни по анестезиология и интензивно лечение. Като резултат на 29 срещу 30 май т.г. бяха извършени две бъбречни трансплантации на 29-годишна жена и 33-годишен мъж. Друг фактор за успешното ни развитие е, че непрестанният стремеж на нашите лекари, които са повече от 160, непрекъснато повишават своята квалификация чрез придобиване на нови специалности и завършване на високоспециализирани курсове.

От края на 2020г. Отделението по лъчелечение е единственото в страната, което разполага със системата Varian Calypso за провеждане на радиохирургия при ранен простатен карцином.

Не на последно място следва да се отбележи и това, че в момента нашата болница е в процедура по акредитация за Медицински туризъм от GHA, което ще ни позволи да се заявим и на международната здравна карта при предлагане на болнични услуги.

Всичко това, ми дава основание да вярвам, че в следващите 5 години ще продължи израстването ни като екип и като болница, и че ще успеем да реализираме високите цели пред нас, като се превърнем в избор №1 на българските пациенти.