Д-р Божидар Илиев взе с максимален резултат изпита на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO)

Д-р Божидар Илиев взе с максимален резултат изпита на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO)

Д-р Божидар Илиев, вече специалист по медицинска онкология от Онкологичен център „Уни Хоспитал“, взе с максимален резултат изпита на Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO).

 

Една от основните цели на ESMO е да развива специалността медицинска онкология, да предоставя следдипломно образование и обучение за медицински онколози и да създава платформи за разпространение и споделяне на специализирани знания.

Кандидатите, положили успешно изпита на Европейското дружество по медицинска онкология, който включва 100 въпроса и продължава 150 минути, получават Сертификат за пет години, който ги утвърждава като специалисти, запознати с най-новите тенденции и открития в областта на медицинската онкология и служи като гаранция за изключително високо качество на медицинските услуги.

„Предизвикателството да се явиш на такъв изпит е сериозно и изисква последователна подготовка и много теоретични и практически знания“, заяви д-р Илиев. „Благодаря на д-р Росица Кръстева за огромната подкрепа, за насоките, знанията, опита, които ми предаде и предава до ден днешен!“

Този значим успех на д-р Илиев е мотивация за всички, които работят в областта на онкологията и се стремят към висок професионализъм и качество в лечението на онкологичните заболявания. Той е и доказателство за нивото на обучение, което Онкологичният център предлага, за това, че условията тук осигуряват възможности на всеки специалист, а най-вече на младите, за работа, обучение, развитие, и всеобхватно развитие на личността.

Д-р Илиев е издържал изпита на ESMO три седмици преди да се яви на официалния изпит за вземане на специалност в България. Заедно с д-р Цветан Татаров, двамата вземат изпита с отличие и поздравления от страна на изпитната комисия.