lekciq-d-r-zahariev

Д-р Захари Захариев представи „Иновативни технологии в лъчелечението“

Презентацията е част политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и научен обмен с медицинската общност в региона.

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“, представи презентацията „Иновативни технологии в лъчелечението“. Пред колегите си той припомни, че Отделението е оборудвано с последно поколение апаратура – два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX единият, от които с абгрейд за радиохирургия (приставка Edge).

Д-р Захариев изтъкна, че основните предимства за пациентите при лечението им с помощта на линейните ускорители е възможността за изключително прецизно облъчване, което е максимално щадящо за околните здрави тъкани. Сред акцентите в лекцията бе процесът по лъчелечение, който се осъществява с помощта на внедрените в ускорителите системи:

  • Система за проследяване отместването на простата в реално време Calypso;
  • Система за автоматизирана радиохирургия на мозък HyperArc;
  • Система за дихателен мониторинг RPM Gating;
  • Система за следене повърхността на тялото по време на облъчването Optical Surface Monitoring System.

Презентацията е част политиката на лечебното заведение за академично сътрудничество, професионален и