Клиниката по Урология в МБАЛ „Унихоспитал” разполага с най-високото – трето – ниво на компетентност съобразно утвърдените медицински стандарти. В нея се извършва целият обем оперативни интервенции на бъбреци, уретери, пикочен мехур, уретра и мъжки полови органи, включително и такива с голям и много голям обем и сложност.

Старанието на екипа е лечебно-диагностичният процес максимално да се доближава до препоръките на Европейската асоциация по урология.

Дейността на структурата има за цел индивидуален подход в лечението на всеки пациент, детайлно обсъждане на състоянието и избор на максимално достъпен, модерен и щадящ терапевтичен метод, съобразен със стадия на развитие на заболяването.

Клиниката се намира на етаж 5, разполага с 18 болнични легла. Всички болнични стаи са със самостоятелен санитарен възел, централна климатизация, безплатна телевизия, безплатен Wi-Fi и 24-часова система за връзка между пациентите и дежурния медицински персонал.

Операционната зала е оборудвана с цялата необходима апаратура и инструментариум от най-висок клас за извършване на всички конвенционални, едоурологични и лапароскопски (безкръвни) оперативни интервенции в урологията. За съвременното лечение на пациентите се използват холмиум лазер, ултразвуков апарат за литотрипсия, С-рамо за рентгенографски контрол, ехографски апарат от най-висок клас с приставки за интраоперативна и трансректална ехография.

Доброто сътрудничество с останалите звена в болничната структура осигурява лесен достъп на пациентите до модерна лабораторна диагностика, компютърен томограф – скенер и магнитно-резонансна томография.

 

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: