Операционният блок е с трето – най-високо ниво на компетентност.

Той е организиран и ситуиран в изпълнение на медицинския стандарт по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, урология, акушерство и гинекология.

Разполага с 6 високотехнологични зали, като една от тях е хибридна операционна зала – разрешаваща работа на най-високо ниво, както на еднодисциплинарни, така и на мултидисциплинарни екипи в областта на съдовата хирургия, неврохирургията, а при необходимост и в комплекс с останалите хирургични специалности.

В Операционния блок могат да бъдат извършвани най-големи по обем и сложност оперативни интервенции, тъй като, наред с хибридната операционна, всички останали зали  са оборудвани с лапароскопска апаратура, с два неврохирургични микроскопа от най-висок клас, рентгенова апаратура (С-рамо и кугел), ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, цистоскопия и хистероскопия, ехографска апаратура за интраоперативна ехография, модерна информационна система за контрол на жизнените показатели преди по време и след оперативната интервенция и директна връзка със структурите за образна диагностика и клинична лаборатория, микробиология и всички останали структури на лечебното заведение. Разполага и с вакуум поща, свързваща всяка зала с останалата част от болничния комплекс и позволяваща бързо изпращане на биологични материали, както към патоанатомичното отделение, така и към останалите лаборатории.

Операционният блок разполага и със зали за трансфер на болните и зала за пред- и пост-анестезиологична обработка на пациентите, постъпили в блока, а също и със зали за ендоскопски изследвания.

В блока работи екип от операционни сестри и операционни акушерки с компетентност за всяка една от хирургичните дисциплини.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: