Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е с трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“. Разполага с леглова база за провеждане на болнична рехабилитация при различни заболявания.

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина се провежда:

  • функционална, включително кинезиологична диагностика;
  • физикална терапия и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централната нервна система;
  • периферна нервна система;
  • ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат;
  • детски и вътрешни заболявания: сърдечносъдови, включително след кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др.

Специалистите от отделението обслужват пациентите от другите клинични звена на болницата. Стационарът разполага с 10 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане.

В отделението работят лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Лекарите притежават допълнителна квалификация по мануална терапия, електродиагностика и електростимулация, лазертерапия и др.
Базата разполага със съвременно оборудвани с модерна апаратура сектори по електро- и светлолечение, кинезитерапия, термотерапия, водолечение, инхалационно лечение.
В отделението се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна и научно-изследователска дейност.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - Изображение 1
Д-р Лина Мутева

физиотерапевт

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: