Отделение по гръдна хирургия – МБАЛ „Уни Хоспитал“

Отделението по гръдна хирургия при МБАЛ „Уни Хоспитал“ е оборудвано с най-съвременна аппаратура и инструментариум за пълноценни диагностика и лечение на заболяванията на органите в гръдния кош.

Отделението разполага с  ехомамограф, комбиниран с 3D-ехограф, за най-прецизно изследване на млечните жлези. Апаратът позволява адекватно изследване на щитовидна жлеза и е важно средство при диагностиката на процеси в плевралната кухина и периферните участъци на белия дроб.

Бронхоскопската апаратура на отделението е най-модерната в България. С нейна помощ могат да се извършват както стандартни бронхоскопии, така също и криобиопсия на патологични огнища и трансбронхиална биопсия на на суспектни лимфни възли под ехографски и рентгенов контрол.

Торакоскопската апаратура е от последния модел на фирма „Щорц“ и позволява преобладаващия брой оперативни интервенции-около 75%, да се извършват миниинвазивно.

Отделението разполага с видеомедиастинокоп за биопсия на медиастинални лимфни възли при стадиране и рестадиране на онкологични заболявания.

В обема на работа на Отделението по гръдна хирургия влизат всички основни диагностични и лечебни процедури от радикален и палиативен характер:

 • Операции на щитовидната жлеза при доброкачесвени и злокачествени процеси;
 • Операции на млечните жлези при доброкачесвени и злокачествени процеси;
 • Аксиларни и шийни биопсии на лимфни възли;
 • Операции на белия дроб – при пневмоторакс, тумори, ехинокок, туберкулоза, интерстициални процеси – преобладаващо торакоскопски намеси;
 • Опреации на плеврата – за биопсия или при плеврални изливи, за подобряване на жизнения комфорт – изключително с миниинвазивна техника;
 • Операции на средостението при данни за патологично увеличени лимфни възли – изключително миниинвазивно;
 • Операции на тимусната жлеза – изключително миниинвазивно;
 • Операции на хранопровода и диафрагмата – в общ екип с коремни хирурзи;
 • Обезболяващи операции при болки от карцином на панкреаса и хроничен панкреатит – само торакоскопски;
 • Операции при повишена потливост на дланите, мишниците и лицето – само торакоскопски;
 • Корекция на деформации на гръдната стена – вродени и придобити.
 • Торакоскопска апаратура – пълен комплект
 • Медиастиноскопска апаратура – пълен комплект
 • Ехомамограф последно поколение на Сименс
 • Апаратура за трансбронхиална ехография и биопсия на медиастинални структури (EBUS)
 • Мобилен рентгенов апарат
 • Мобилен аспирационен апарат
 • ЕКГ – апарат
 • Стационарна аспирационна система в стаите за следоперативно лечение на болни
 • Стационарна система за кислород в стаите за следоперативно лечение на болни

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: