В отделението по ортопедия и травматология се диагностицират и лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат.

Отделението е оборудвано със супер модерна техника, чрез която се извършва съответното лечение.

При желание на пациента, може да бъде направен избор на екип чрез попълване на съответното заявление по образец. Осигурена и възможност за настаняване в самостоятелна стая и различни консумативи.

Основните дейности, които се извършват в Отделението са:

  • Ендопротезиране на големи и малки стави;
  • Реконструктивна костно-ставна хирургия;
  • Травматологични операции;
  • Артроскопска хирургия.

В приемния кабинет по ортопедия и травматология, работещ по график, се извършват консултации по НЗОК.

Отделението осигурява 24-часово покритие при необходимост от консултации.

Телефон за връзка: 0357/88 581 и 0357/88 535

 

Д-р Веселин Стоянов

Ортопед-травматолог

Д-р Иван Желев

Ортопед-травматолог

Д-р Моджтаба Албекорд

Лекар, специализант

Д-р Артем Охай

Лекар, специализант

Д-р Мартин Тошев

Ортопед-травматолог

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: