Отделението по Педиатрия е едно от основните клинични структури и заема специално място в структурата на МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Отделението по педиатрия разполага с 20 броя легла, в т.ч. легла за интензивно наблюдение и лечение, и 2 изолатора (за въздушно-капкови и чревни инфекции).

В Отделението по педиатрия  се осъществява 24-часов диагностично-лечебен процес. Лекуват се деца от 28-я ден до 18-годишна възраст.

 В Отделението по педиатрия се лекуват остри, обострени и хронични заболявания, включително остри алергични заболявания при деца с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури, хоспитализират се деца за диагностично уточняване и последващо лечение, както и обострени и усложнени случаи на уточнени пациенти, за които са дадени съответните указания за лечение и проследяване.

В Отделението по педиатрия се работи по изготвени протоколи и диагностично-терапевтични алгоритми за заболяванията, за които има сключен договор с НЗОК и спешни състояния в детската възраст, отговарящи на изискванията от педиатрични консенсуси и европейски стандарти.

Отделение по педиатрия - Изображение 1

Отделението разполага с детски пациентски монитори, възможност за извършване на пулсоксиметрия, индивидуални инхалатори за всяко дете, което позволява интензивно прилагане на инхалаторна терапия, набори от детски маншети за измерване на артериално кръвно налягане от 28-дневна възраст, портативен ЕКГ-апарат, възможност за функционално изследване изследване на дишането и извършване на абдоминална ехография.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: