Екипът на Медицински център Уни Хоспитал – София предоставя високоспециализирана диагностична, терапевтична и превантивна дейност във следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Хирургия
 • Съдова хирургия
 • Лъчелечение
 • Медицинска онкология
 • Ортопедия и травматология
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Дерматология
 • Нервни болести
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Клинична лаборатория

Кабинетите в МЦ Уни Хоспитал – София са оборудвани с необходимата за консултативно-диагностична дейност медицинска апаратура, изделия, инструменти и пособия.

За записване на час: 0884648711