Д-р Дончо Ташков завършва „Медицина“ през 2012 година, придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“ през 2017 година. Участвал е в професионални медицински обмени в Англия и Германия. Ръководител е на Донорската програма на МБАЛ „Уни Хоспитал“, като от 2021 година е определен за регионален координатор по донорство и трансплантации за Южен централен район, включващ областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. Под негово ръководство са реализирани три успешни донорски ситуации в лечебното заведение.

От началото на 2024 година д-р Ташков е началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“.