Д-р Гергана Мизгова завършва медицина през 1993 година. Придобива специалност по Микробиология през 2008 година.

Работила е УБ Лозенец, ВМА София, МЦ „РепроБиоМед“, Клиники Торакс, МДЛ „Цибалаб“ София, била е асистент в катедра „Медицинска микробиология“ на Медицински университет София.

Д-р Мизгова има завършени курсове:

  • „Съвременни аспекти на клиничната микробиология“
  • „Микробиологична диагностика на микозите“
  • „Клинична микробиология и антимикробна химиотерапия“
  • „Съвременна микробиологична диагностика на инфекции, причинени от Салмонели, Шигели и Е.коли“
  • „Микробиологична диагностика на дифтерия и медицински значими коки“
  • „Новости в диагностиката на системните микози и определяне на антимикробна активност на антимикотици“
  • „Микробиологична диагностика на особено опасни бактериални инфекции“
  • „Обща и специална епидемиология“
  • „Съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия на инфекциите при имунокомпрометирани пациенти“