Д-р Христов завършва медицина през 1995 година. Придобива специалност по обща хирургия през 2000 година.

Д-р Христов е работил в УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ – Стара Загора.