Д-р Желев завършва МУ-Пловдив през 2014 година, през 2020 година придобива специалност по „Ортопедия и травматология“. Има придобита правоспособност по „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става“, завършен курс по „Хирургия на ръка“, „Хирургия на таза“, „Реконструктивна хирургия на ръка“.

Участвал е като делегат в специализирани конференции и конгреси.

Владее английски език на отлично ниво.