Д-р Кънев завършва медицина в Медицински университет-Варна през 1995 година. Придобива специалност по „Авиационна медицина“ през 2001 година и по „Образна диагностика“ през 2014 година. Един от малкото специалисти в страната, завършили „Интервенционална радиология“. Участвал е:

  • в работни групи и органи на НАТО и ЕС;
  • в международни мисии и операции като лекар и медицински съветник – Босна и Херцеговина, Косово, Афганистан
  • в курсове и специализации в Германия, катар, САЩ, Словакия, Франция, Нидерландия, Швейцария и други.

Генерален секретар на българския национален борд на Балканския Военномедицински комитет.

Д-р Кънев е член е на Българската асоциация по радиология, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, European Society of Radiology