Д-р Първан Войнов е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина през 2008г. в Медицински Университет – Пловдив. Притежава специалност по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“. Д-р Войнов е пълноправен член на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ). Участва в научно-изследователски проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор. Участвал е в национални и международни конгреси по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
През октомври 2022г. читателите на в. „24 часа“ номинират д-р Войнов с приза „Лекар, на когото българите вярват“.

Специалности:

  • Диплома по микрохирургия (Лил, Франция)
  • Професионална квалификация по здравен мениджмънт
  • Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Телефон:  +359 896 742 064 – Д-р П. Войнов
E-mail: ppvoynov@gmail.com
Сайт: drvoynov.com

Езици: английски, френски

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
09:00ч. - 17:00ч.

Телефон:  +359 896 742 064 – Д-р П. Войнов
E-mail: ppvoynov@gmail.com
Сайт: drvoynov.com