Д-р Салим Хамуде завършва медицина през 2012година в Медицински университет -. София. От 2013година работи като лекар в Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Св. Екатерина“, гр. София, където започва специализация по съдова хирургия. От 2016г. работи като лекар към Клиниката по съдова хирургия в МБАЛ „Уни Хоспитал“ .

Взел е участие в множество научни форуми, както в България, така и в  чужбина, и продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез допълнителни обучения на национално и европейско ниво. Провел е специализации в Белгия на тема „Радиофреквентна аблация на пациенти с разширени вени“.

Преминал е обучение за Добра клинична практика.

Писмено и говоримо владее английски и арабски език на високо ниво, както и добро владеене на немски език.

Член е на Българския лекарски съюз (БЛС), Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА).

Провел е специализации в Белгия на тема „Радиофреквентна аблация на пациенти с разширени вени“.