Д-р Дукоски завършва медицина в София. Работил е в хирургично отделение на „МБАЛ-София“.

Има завършен курс по Обща хирургия. Посещавал е семинари и мероприятия в областта на хирургията и спешната медицина.

Част е от екипа на СО на „МБАЛ Уни Хоспитал“ от 2016 г.

Интересите на д-р Дукоски са свързани с областта на хирургията, спешната медицина и здравен мениджмънт.

Има завършен курс по Обща хирургия. Посещавал е семинари и мероприятия в областта на хирургията и спешната медицина.

Специализант по Гръдна хирургия.

През 2018 година придобива магистърска степен по Здравен мениджмент от Пловдивския университет "Св. Паисий Хилендарски".

0357 88 574

0357 88 575