Д-р Кръстева е завършила медицина през 2013 година. Придобива специалност по нервни болести през 2019 година. Има участие в клинично проучване.

Д-р Кръстева е работила в УМБАЛ „Каспела“ Пловдив, МБАЛ „Пазарджик“.