Д-р Гребенаров завършва медицина през 1997 година в Пловдив. Има три специалности – по вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

Работил е в МБАЛ „Пазарджик“, УМБАЛ „Александровска“.

Професионалните интереси на д-р Гребенаров са в областта на инфаркт на миокарда, артериалната хипертония, вродени и придобити сърдечни пороци, нарушенията на ритъма на сърцето, интервенционално лечение на сърдечно-съдовите заболявания, вкл. И на периферните съдове на долни крайници и каротидни артерии.

В ежедневната си практика д-р Гребенаров има осъществени множество процедури с използване на съвременни методи за оценка на коронарните съдове и стенози като FFR, iFR,IVUS. С натрупан челен опит в клинични проучвания в областта на медикаментозно лечение на сърдечно-съдови заболявания и интервенционална оценка на значимостта на коронарните стенози (icECG, FFR).