Д-р Йовчев завършва медицина през 2013 година. Придобива специалност по крадиология през 2018 година.

Д-р Йовчев има участия в клинични изпитвания. Работил е в МБАЛ „Хигия“, МБАЛ Национална кардиологична болница, II-ра МБАЛ – София.