Доц. Тонев завършва Медицински университет, София, през 1994г. През 1995 година започва работа лекар като ординатор в клиниката по Съдова хирургия в НЦССЗ. От 1996 г. До 1999 година провежда специализаци по хирургия в Аугсбург, Германия. През 2000 година придобива специалност обща хирургия, а през 2004 година се дипломира по специалността съдова хирургия. От 1999 година до 2015 година работи в Клиниката по Съдова хирургия и ангиология на УМБАЛ „Св. Екатерина“, като е асистент и ръководител на студенти и специализанти по съдова хирургия и ангиология. През 2011 година завършва 200-часов курс по здравен мениджмънт, а впоследствие през 2013 година се дипломира във Факултета  обществено здраве  със специалност здравен мениджмънт. През 2013 година провежда следдипломна квалификация и получава сертификат по ултразвукова съдова диагностика. Защитава докторантура на тема „Избор на метод при оперативно лечение на пациенти с поражения на сънните артерии“. От 2014 година е хабилитирано лице в катедра по сърдечно-съдова хирургия при Медицински университет – София. От 1999 година взема активно участие в бъбречни трансплантации, съвместно с екип уролози, като отговаря за съдовата част от операцията. От 2013 година до настоящия момент е ръководител на съдовия екип, участващ в бъбречни трансплантации, съвместно с д-р Любослав Шкварла, д-р Стоян Генадиев и д-р Салим Акрам Хамуде, като през същата година е удостоен с грамота от министъра на здравеопазването за своя принос към трансплантационната дейност в България. Притежава сертификат за ендоваскуларна хирургия от 2015 година. Има множество публикации като автор и съавтор в български и чуждестранни медицински издания, засягащи теми в областта на съдовата хирургия.

Доц. д-р Тонев ежегодно участва в европейски и световни конгреси по въпросите на съдовата хирургия във Франция, Германия, Словения, както и в международния симпозиум на болница Чаринг крос в Лондон, Великобритания.

От 2015 година доц. д-р Тонев е завеждащ клиника по съдова хирургия към МБАЛ „Уни Хоспитал“. От 2018 година е и завеждащ Операционен блок на болницата.

Доц. д-р Тонев членува в Български лекарски съюз (БЛС), Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА), етичната комисия към БНДСЕХА, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Българско хирургично дружество, Българско дружество по флебология, член е наредакционната колегия на списание „Хирургия“. Членува в Европейската асоциация по Съдова хирургия.

Владее немски и руски език на много добро ниво.

Специализации и признати специалности:

1. Специализация в Аугсбург, Германия – 1997-1999 г.
2. Специалност по Обща хирургия – 2001 г.
3. Специалност по Съдова хирургия – 2004 г.