Проф. Веселина Михайлова завършва медицина в МУ-София. В продължение на 9 години работи в отделението по  хирургия на болницата в град Троян. След спечелен конкурс започва като асистент в Клиника по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. След защитена кандидатска дисертация, получава научно звание „Доцент“, а впоследствие, след защитена докторска такава – „Професор“.

В продължение на 10 години е завеждащ Отделение по детска гръдна хирургия, след което е началник на Втора детска хирургична клиника. След пенсионирането си живее 10 години в Англия.

През 2016 г. постъпва на работа в Отделение по гръдна хирургия на МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Има публикувани 85 научни статии в български и европейски медицински списания.

Притежава специалности – Хирургия, Анестезиология, Гръдна хирургия, Детска хирургия.

Специализирала е в Москва и Барселона.

Владее английски, френски и руски език.