ПРЕДИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Уни Хоспитал има сключени договори със следните застрахователни компании:

  • „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ЗАД“ АД
  • „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.
  • „ЗД Евроинс“ АД
  • „Дженерали застраховане“ АД
  • „Застрахователно акционерно дружество България“ АД
  • „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД
  • „УНИКА Живот“ АД
  • „Фи Хелт застраховане“ АД
  • Застрахователно акционерно дружество Алианц България

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги. Тези пакети се предлагат от различни застрахователни компании.