Доц. д-р Ирена Велчева – лектор в международен семинар

Доц. д-р Ирена Велчева – лектор в международен семинар

Доц. д-р Ирена Велчева, началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“, беше лектор на международен научен форум.

От 12 до 15 април в Струга, Северна Македония, се проведе семинар на Европейската организация по мозъчни инсулти на тема „Редки причини за мозъчен инсулт“.  На участниците, 37 млади невролози от различни Европейски държави, бяха представени 17 лекции от  водещи специалисти невролози в областта на мозъчносъдовите заболявания. Доц. Велчева презентира лекция на тема “Мозъчна автозомно-рецесивна артериопатия със субкортикални инфаркти и левкоенцефалопатия“. Сред останалите лектори имаше специалисти от Швейцария, Италия, Израел, Великобритания, Хърватия, Сърбия, а сред участниците бяха и двама млади невролози от България.