Образната диагностика е един от приоритетните сектори, които се развиват в болница Уни Хоспитал. В отделението са съчетани най-модерните апарати с индивидуалното отношение към пациентите.

Всички изследвания, проведени в отделението по Образна диагностика, се обработват, разпространяват и съхраняват с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Тази система е свързана и с единната вътреболнична информационна система, даваща пълен достъп до досието на пациента и всички проведени изследвания, минали заболявания, лечение и т.н. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

Прегледите и консултациите в отделението се осъществяват след предварително определен час през регистратура на Образна диагностика. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 24 часа след осъществяване на изследването.

Прилаганите методи се базират на основния принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.

Лекарите, работещи в отделението, са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различни подспециалности. Те работят по европейските и световни стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

Отделението по Образна диагностика е мултидисциплинарно. Оборудвано е с най-съвременна апаратура, включваща богат набор от модалности:

  • Магнитен резонанс (МР) „Magnetom Aera“ – 1.5Т от най-ново поколение;
  • Компютър-томограф (КТ) „Somatom Perspective“ – 128-срезов от последно поколение;
  • Мобилен графичен апарат „Mobilet Mira“ с форма и украса на жираф – уникален и единствен в България;
  • Дигитален скопично-графичен апарат „Luminos Fusion“;
  • Дигитален мамограф „Mamomat Fusion“- за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза;
  • Апарат за ултразвукова диагностика SIEMENS с възможности за 3D и конвенционална ехография, както и други ултразвукови изследвания.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография – нативна
BMR0001 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/ бр. 300.00
BMR0002 МРТ на селарна област бр. 300.00
BMR0003 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/ бр. 300.00
BMR0004 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/ бр. 300.00
BMR0005 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/ бр. 300.00
BMR0006 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ бр. 500.00
BMR0007 МРТ на органи и структури на шията бр. 350.00
BMR0008 МРТ на гръден кош (медиастинум) бр. 350.00
BMR0009 МРТ на абдомен бр. 350.00
BMR0010 МРТ на абдомен плюс МРПХГ бр. 400.00
BMR0011 МРТ на абдомен и таз бр. 500.00
BMR0012 МРТ на малък таз бр. 350.00
BMR0013 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 300.00
BMR0014 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 300.00
BMR0015 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 300.00
BMR0016 МРТ на двете бедра или двете подбедрици бр. 600.00
BMR0017 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб бр. 300.00
BMR0018 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб бр. 500.00
BMR0019 МРТ на три сегмента бр. 700.00
BMR0020 МРТ на двете млечни жлези бр. 350.00
BMR0021 МРТ дифузия и перфузия бр. 225.00
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване
BMR0022 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/ бр. 400.00
BMR0023 МРТ на селарна област бр. 400.00
BMR0024 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст – вилизиев кръг бр. 700.00
BMR0025 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС бр. 650.00
BMR0026 МРТ на органи и структури в шията бр. 450.00
BMR0027 МРТ на абдомен бр. 450.00
BMR0028 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ бр. 600.00
BMR0029 МРТ на абдомен плюс урография бр. 500.00
BMR0030 МРТ на малък таз /с контраст/ бр. 450.00
BMR0031 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост бр. 400.00
BMR0032 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти бр. 400.00
BMR0033 МРТ на гръден кош бр. 450.00
BMR0034 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало бр. 400.00
BMR0035 МРТ на двете бедра бр. 700.00
BMR0036 МРТ на шия и супрааортални съдове бр. 500.00
BMR0037 МР – ангиография/с контрасна материя/ бр. 500.00
BMR0038 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел бр. 400.00
BMR0039 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела бр. 600.00
BMR0040 МРТ на три сегмента бр. 800.00
BMR0041 МРТ на двете млечни жлези бр. 450.00
BMR0042 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ бр. 400.00
BMR0043 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ бр. 280.00
Компютърна томография
BCT0001 КТ на главен мозък бр. 180.00
BCT0002 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 180.00
BCT0003 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция бр. 180.00
BCT0004 КТ на шия бр. 180.00
BCT0005 КТ на торакс бр. 180.00
BCT0006 КТ на абдомен бр. 180.00
BCT0007 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) бр. 180.00
BCT0008 КТ на две области различен от абдомен и таз бр. 300.00
BCT0009 КТ на три области бр. 400.00
BCT0010 КТ на четири области бр. 500.00
BCT0011 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало бр. 180.00
BCT0012 КТ на гръбначен стълб – един сегмент бр. 180.00
BCT0013 КТ на гръбначен стълб – два сегмента бр. 300.00
BCT0014 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ бр. 450.00
BCT0015 КТ на целия гръбначен стълб бр. 450.00
BCT0016 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол бр. 250.00
Компютърна томография с контрастно усилване
BCT0017 КТ с контрастно усилване на главен мозък бр. 210.00
BCT0018 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция бр. 210.00
BCT0019 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини бр. 250.00
BCT0020 КТ на шия/с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0021 КТ на абдомен /с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0022 КТ на таз /с контрастна материя/ бр. 250.00
BCT0023 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) бр. 250.00
BCT0024 КТ на две области с контрасно вещество бр. 370.00
BCT0025 КТ на три области бр. 470.00
BCT0026 КТ на четири области бр. 570.00
BCT0027 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент бр. 250.00
BCT0028 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента бр. 370.00
BCT0029 КТ на целия гръбначен стълб бр. 520.00
BCT0030 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) бр. 250.00
BCT0031 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък бр. 187.00
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)
BCT0032 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове бр. 250.00
BCT0033 КТ ангиопулмография бр. 250.00
BCT0034 КТ коронарография бр. 400.00
BCT0035 КТ аортография бр. 300.00
BCT0036 КТ торакална аортография бр. 300.00
BCT0037 КТ абдоминална аортография и клонове бр. 300.00
BCT0038 КТ ангиография и крайници бр. 300.00
BCT0039 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник бр. 300.00
BCT0040 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници бр. 300.00
BCT0041 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) бр. 300.00
BCT0042 КТ урография бр. 220.00
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
BCT0043 КТ виртуална бронхоскопия бр. 400.00
BCT0044 КТ колонография, виртуална колоноскопия бр. 220.00
BCT0045 КТ ентероклиза бр. 350.00
BCT0046 КТ на мускулоскелетна система бр. 180.00
Мамографски и рентгенови изследвания
BRO0001 Мамография /в 4 проекции/ бр. 40.00
BRO0002 Мамография на една гърда в две равнини бр. 20.00
BRO0003 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ бр. 50.00
BRO0004 Венозна урография бр. 60.00
BRO0005 Ретроградна пиелография бр. 60.00
BRO0006 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия бр. 45.00
BRO0007 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол бр. 35.00
BRO0008 Фистулография бр. 60.00
BRO0009 Иригография бр. 60.00
BRO0010 Хранопровод, стомах и дуоденум бр. 45.00
BRO0011 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO5 бр. 60.00
BRO0012 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж бр. 60.00
BRO0013 Контрасно изследване на стомах с BaSO5 бр. 60.00
BRO0014 Рентгенография на бял дроб и сърце бр. 30.00
BRO0015 Профилна графия на бял дроб бр. 30.00
BRO0016 Лицева и профиална графия на бял дроб бр. 40.00
BRO0017 Рентгенография на ребра бр. 30.00
BRO0018 Рентгенография на синуси бр. 25.00
BRO0019 Рентгенография на носни кости бр. 25.00
BRO0020 Рентгенография на шийни прешлени бр. 25.00
BRO0021 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции бр. 30.00
BRO0022 Рентгенография на торакални прешлени бр. 25.00
BRO0023 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции бр. 30.00
BRO0024 Рентгенография на лумбални прешлени бр. 25.00
BRO0025 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции бр. 30.00
BRO0026 Рентгенография на сакроилиачни стави бр. 25.00
BRO0027 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум бр. 25.00
BRO0028 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция бр. 30.00
BRO0029 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум бр. 25.00
BRO0030 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0031 Рентгенография на коленни стави бр. 25.00
BRO0032 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0033 Рентгенография на глезенни стави бр. 25.00
BRO0034 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0035 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 25.00
BRO0036 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0037 Рентгенография на китки бр. 25.00
BRO0038 Рентгенография на китки – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0039 Рентгенография на пръсти бр. 25.00
BRO0040 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0041 Рентгенография на череп в две равнини бр. 30.00
BRO0042 Сегментни снимки на черепа бр. 30.00
BRO0043 Рентгенография на таз, тазобедрени стави бр. 30.00
BRO0044 Рентгенография на бедрена кост бр. 25.00
BRO0045 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции бр. 30.00
BRO0046 Рентгенография на подбедрица бр. 25.00
BRO0047 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции бр. 30.00
BRO0048 Обзорна рентгенография на корем БУМ бр. 30.00
BRO0049 Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск бр. 10.00
BRO0050 Хистеросалпингография бр. 150.00
Ехографски изследвания
BRO0051 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза бр. 40.00
BRO0052 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) бр. 40.00
BRO0053 Ехомамография (на двете гърди) бр. 40.00
BRO0054 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди бр. 70.00
BRO0055 Биопсия под ехографски контрол бр. 200.00
BRO0056 Ехография на тестиси бр. 40.00
BRO0057 3D ехография на млечни жлези бр. 100.00
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
BRO0058 Рентгенова снимка бр. 20.00
BRO0059 Скенер бр. 50.00
BRO0060 МРТ бр. 100.00
BRO0061 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) бр. 85.00
BRO0062 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог бр. 30.00

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: