Лаборатория Вирусология е специализирана за диагностика на вирусни инфекции с важно значение за човешката патология. Дейността ѝ се осъществява при спазване на медицински стандарт „Вирусология“. Основна цел на лабораторията е осигуряване качество на диагностичната, консултативна и профилактична дейност чрез пряко участие в лечебно-диагностичния процес на лечебното заведение при изградено добро сътрудничество с всички структурни звена в болницата. Същевременно лабораторията има стремеж към постигане на удовлетвореност от страна на пациентите при спазване принципите на коректност и конфиденциалност.

В лабораторията се осъществява бързо и качествено извършване на набор от специализирани вирусологични изследвания:

  • серологична диагностика на вирусни хепатити чрез детекция на вирусни антигени и антитела (хепатитни маркери)
  • изследване за HIV/СПИН
  • изследване за EBV (инфекциозна мононуклеоза) и други вируси;
  • бързи хроматографски имунотестове за откриване на чревни вируси (ротавируси, норовируси, ентеровируси) във фекални проби;
  • бързи имуносорбентни тестове за доказване на грипни вируси А+В и вируси на ОРЗ (RSV, Adenovirus) в назални проби;
  • пре- и посттестово консултиране.

Вирусните хепатити, респираторните и чревни вирусни инфекции са широко разпространени и засягат хора от различни възрастови групи. Поставянето на своевременна етиологична диагноза е от съществено значение за правилното терапевтичното поведение, прогноза, лечение и профилактика на вирусните инфекции. Лаборатория Вирусология е оборудвана с модерна апаратура за серологична диагностика, отговаряща на всички съвременни изисквания за прецизност, качество и кратки срокове за получаване на резултатите. Автоматичният имуноанализатор VIDAS PC е с високи технически характеристики, напълно автоматизиран, използващ иновативна ELFA технология, комбинираща EIA с флуоресцентно отчитане (ензимно-свързан флуоресцентен анализ), която осигурява отлична чувствителност и специфичност на резултата.

Два пъти годишно Лаборатория Вирусология участва успешно в Националната система за външен лабораторен контрол със съответните сертификати за качество на вирусологичната диагностика.

Работно време:

PCR диагностика срещу COVID-19:

08:00 – 15:00 часа – всеки делничен ден

08:00 – 10:00 часа – събота.

Бързи антигенни тестове срещу COVID-19:

08:00 – 18:00 часа – от понеделник до събота, включително

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: