ПРЕДИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

При запитване за диагностика и/или лечение от пациенти, които са граждани на други държави, определен регистратор, след консултация, изготвя предварителен диагностично-терапевтичен план, определя се дата за хоспитализация и лице за контакт, което следва да очаква пациента в определения час и дата за постъпване.

Диагностично-лечебните дейности на пациенти, които са от държава-членка на Европейския съюз, се осъществяват чрез предоставяне на формуляр S2, в изпълнение на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и след провеждане на лечението формуляр Е125 се предоставя на Националната здравноосигурителна каса.

Диагностично-лечебните дейности на пациенти, които са от трети държави, се осъществяват след предварително превеждане на определените в офертата средства по банковата сметка на болницата. След приключване на лечението се изготвя фактура и медицински доклад за проведеното лечение.