Контакти: Регистратура-Медицински център: 0357/88 535

 

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

Д-р Алае-еддин Зауи – акушерство и гинекология

Д-р Мерал Ефендиева – акушерство и гинекология

Д-р Ива Левкова – лекар по хранене и диетология

Д-р Христо Чалъков – вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната

Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести, кардиология

Д-р Лена Заекова – вътрешни болести, нефрология

Д-р Славка Кацарова – пневмология и фтизиатрия

Д-р Цветко Цветков – вътрешни болести, гастроентерология

Д-р Христо Христов – гастроентерология

Д-р Дюрия Аладжова – кардиология

Д-р Анастасия Мараджийска – вътрешни болести, кардиология

Доц. д-р Ирена Велчева – нервни болести

Д-р Емил Ръжгев – нервни болести

Д-р Спаска Кръстева – нервни болести

Д-р Абдулхамид Али Кахтан – педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия

Д-р Александър Новометски – педиатрия

Д-р Полина Узунова – педиатрия

Д-р Илмен Василев – педиатрия

Д-р Атанас Пенчев – ушно-носно-гърлени болести

Доц. д-р Андриан Тонев – съдова хирургия

Д-р Първан Войнов – пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Юрий Стоянов – хирургия, гръдна хирургия

Д-р Николай Николов – хирургия

Д-р Стоимен Церовски – хирургия

Д-р Валери Божинов – хирургия, гръдна хирургия

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Д-р Ненчо Марков – образна диагностика

Д-р Олга Стоянова – образна диагностика

Д-р Иван Попов – образна диагностика

Д-р Лина Мутева – физикална и рехабилитационна медицина

Д.р Мартин Тошев – ортопедия и травматология

Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

Д-р Гергана Мизгова – клинична микробиология

Д-р Лида Хаджиева – клинична микробиология

Д-р Анелия Гоцева, д.м. – клинична вирусология, инфекциозни болести

Д-р Васил Василев – клинична лаборатория

Д-р Антоанета Лазарова – обща и клинична патология

Д-р Ивайло Соколов – ревматология

Д-р Димитриос Власиадис – очни болести

Д-р Евелин Персенска – очни болести