„МБАЛ Уни Хоспитал“ се утвърждава като водеща в дейностите по следдипломно обучение на висши медицински специалисти

„МБАЛ Уни Хоспитал“ се утвърждава като водеща в дейностите по следдипломно обучение на висши медицински специалисти

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е оборудвана с най – модерна апаратура, прилага съвременни диагностично – терапевтични методи, което е предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализанти, а стимулирането на младите лекари и създаването на по-добра среда за работа е сред приоритетите на болницата.

„Уни Хоспитал“ – Панагюрище притежава акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – „отлична“, както и Акредитационна оценка за практическо обучение на студенти и специализанти. Оценките са за обучение на студенти по професионално направление „Медицина“ и специализанти по медицински специалности, както и за обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ и специализанти по професионално направление „Здравни грижи“.

Въз основа на тези оценки и в сътрудничество с отдел „СДО“ на МУ – Пловдив, в „Уни Хоспитал“ бяха одобрени 12 лекари за придобиване на специалност. Това са:

 1. Д-р Ивелина Ванкова, за специализация по Анестезиология и интензивно лечение
 2. Д-р Иван Павлов, за специализация по Съдова хирургия
 3. Д-р Варлам Макаридзе, за специализация по Кардиология
 4. Д-р Лъчезар Василев, за специализация по Медицинска онкология
 5. Д-р Ивета Стоянова, за специализация по Медицинска онкология
 6. Д-р Николай Толев, за специализация по Лъчелечение
 7. Д-р Паскал Деляков, за специализация по Обща хирургия
 8. Д-р Венцислав Найденов, за специализация по Физикална и рехабилитационна медицина
 9. Д-р Михаил Михайлов, за специализация по Ендокринология и болести на обмяната
 10. Д-р Любомир Йорданов, за специализация по Спешна медицина
 11. Д-р Картал Команлъ, за специализация по Неврохирургия
 12. Д-р Александра Стефанова, за специализация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Специализацията си продължават четирима лекари:

 1. Д-р Десислава Борисова, Специализация по Кардиология
 2. Д-р Халил Ашимов, Специализация по Нуклеарна медицина
 3. Д-р Салим Хамуде, Специлизация по Съдова хирургия
 4. Д-р Стоимен Церовски, Специализация по Хирургия

МБАЛ „Уни Хоспитал“ е оборудвана с най – модерна апаратура, прилага съвременни диагностично – терапевтични методи, което е предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация на специализанти, а стимулирането на младите лекари и създаването на по-добра среда за работа е сред приоритетите на болницата.