img-2265img-2275img-2278img-2288

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПАНАГЮРИЩЕ КЪМ МБАЛ „УНИ ХОСПИТАЛ“ РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/ ПО 16 ВИДА СПЕЦИАЛНОСТИ

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност)

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф.

В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Микробиология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Като прикачен файл ще откриете графиците на лекарите, работещи по НЗОК.

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 9.00 – 16.00
Домашни прегледи 15.00 – 16.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 15.00 – 16.00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология” 15.00 – 16.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 8.00 – 11.00 8.00 – 12.00
Домашни прегледи 12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12.00 – 13.00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология” 11.00 – 12.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светослав Саджаклиев – гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 17.30 15.30 – 17.30 15.30 – 16.30 15.30 – 17.30 15.30 – 16.30
Домашни прегледи 16.30 – 17.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 16.30 – 17.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Димитър Димитров – гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

Домашни прегледи 17.00 – 18.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 17.00 – 20.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00
Домашни прегледи 7.00 – 8.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***  

7.00 – 8.00

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00
Домашни прегледи 16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лена Заекова – нефрология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.00 – 8.00 14.00 – 19.30 7.00 – 8.00
Домашни прегледи 19.30 – 20.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 19.30 15.30 – 18.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30
Домашни прегледи 18.30 – 19.30
ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 17.30 15.30 – 17.30 15.30 – 17.00
Домашни прегледи 17.00 – 17.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Златка Попова – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Домашни прегледи 12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12.00 – 13.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светозар Гъмзов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
Домашни прегледи 12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12.00 – 13.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00
Домашни прегледи 17.00 – 18.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00
Домашни прегледи 16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

Понеделник (от – до) Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 16.00 – 18.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00
Домашни прегледи 16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

Понеделник (от – до) Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 8.00 – 17.00
Домашни прегледи 17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Стоян Генадиев – съдова хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.00 – 8.00

15.30 – 19.30

7.00 – 8.30

15.30 – 19.00

Домашни прегледи 19.00 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

Понеделник (от – до) Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Веселин Толинов – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи  

 

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Зорница Русева – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александър Георгиев –

образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Людмила Маринова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лориета Кръстева  – трансфузионна хематология

Понеделник (от – до) Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариянка Ашикян – микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариета Челебиева – микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30 15.30 – 19.30