Ортопедија и трауматологија

Ортопедия и травматология

Одделот по ортопедија и трауматологија е опремен со најсовремена опрема за дијагностика и третман на сите болести на мускулно-скелетниот систем. Главните активности што се спроведуваат во одделението се:

  • Ендопротеза на големи и мали зглобови;
  • Реконструктивна коскено зглобна хирургија;
  • Трауматолошки операции;
  • Артроскопска хирургија.

 Одделот обезбедува 24-часовна покриеност кога се потребни консултации.