Рехабилитација

Рехабилитация

Одделот за физикална медицина и рехабилитација е с трето ниво на компетентност, според медицинскиот стандард „Физикална медицина и рехабилитација “. Одделот за физикална медицина и рехабилитација спроведува:

  • функционална, вклучително и кинезиолошка дијагностика;
  • физикална терапија и комплексна рехабилитација на пациенти со различни болести на централниот нервен систем;
  • периферниот нервен систем;
  • ревматолошки, дегенеративни и трауматски заболувања на мускулно-скелетниот систем;
  • детски и интернистички заболувања: кардиоваскуларни, вклучително после кардиохиршка интервенција, респираторни, метаболички итн.

Во одделот работат специалисти по физикална медицина и рехабилитација. Докторите имаат дополнителни квалификации за мануелна терапија, електродијагностика и електростимулација, ласерска терапија итн.

Одделот е современо опремен со модерна опрема и сектори за електро и светлосна терапија, кинезитерапија, термотерапија, хидротерапија, инхалациска терапија.