2016 година

 • Национална медицинска награда за иновации в здравеопазването

2018 година

 • Наградата на читателите на в. “24 часа” за новости в медицината

2019 година

 • 2 награди – за инвестиции във високи технологии в медицината и награда на пациентите
 • 6 лекари от „Уни Хоспитал“ са номинирани с престижния приз „Лекарите, на които вярваме“

2020 година

 • Сертификат „Добра болница“ – признание от пациентски организации
 • 2 национални медицински награди – за „Качество и безопасност“ и за „Социална отговорност“
 • 5 лекари от „Уни Хоспитал“ са номинирани с престижния приз „Лекарите, на които вярваме“

2021 година

 • МБАЛ „Уни Хоспитал е единствената болница в България, която има успешна акредитация за медицински туризъм от Global Healthcare Accreditation (GHA).
 • Това гарантира отлично качество на обслужване на пациентите при спазване на най-добрите практики на лечение.
 • Успешната акредитация е стъпка в утвърждаването на болницата и в международен план.
 • 5 лекари от „Уни Хоспитал“ са удостоени с престижния приз „Лекарите, на които вярваме“

Награди и отличия - Изображение 1
2022 година

  • 4 лекари от „Уни Хоспитал“ са удостоени с престижния приз „Лекарите, на които вярваме“

2023 година

„Уни Хоспитал“ –сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 и ISO 22525:2020

 • Ефективно управление на качеството ISO 9001:2015
 • Околната среда ISO 14001:2015
 • Безопасни условия за труд ISO 45001:2015
 • Предоставяне на медицински услуги чрез диагностика, лечение рехабилитация, и предоставянето им в програми за медицински туризъм ISO 22525:2020