Клиника по кардиология

Модерно отделение с опитни специалисти

В Клиниката по кардиология има три отделения – отделение по инвазивна кардиология, отделение по интензивна кардиология и отделение по клинична кардиология.

Отделението по инвазивна кардиология разполага с нов ангиографски апарат Philips Allura FD20 Clarity и извършва диагностични инвазивни и интервенционни процедури в пълен спектър. Това включва планови и спешни коронарни интервенции при остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна ангина пекторис и др.; диагностични процедури при клапни и вродени сърдечни заболявания, перикардиоцентеза; интрааортна балонна контрапулсация; дясна и лява сърдечна катетеризация, ангиография на други съдове – каротидни, ренални и др.

Отделението по клинична кардиология организира диагностичната и лечебна дейност, както на пациентите, на които се извършват инвазивни процедури, така и на пациентите, които се лекуват консервативно. То разполага с различни диагностични възможности – ехографски апарат General Electric Vivid9. Освен трансторакална ехография се извършва и трансезофагеална ехокардиография; Holter – мониториране на ЕКГ и артериално налягане; работна ЕКГ проба на Treadmil и велоергометрия.

Интензивното отделение е разположено в съседство с отделението по клинична кардиология. То разполага с 6 легла. Дава възможност за интензивни грижи и 24-часово активно наблюдение на критично болни пациенти с миокарден инфаркт, болни с кардиогенен шок, тежки ритъмни нарушения, белодробна тромбемболия, остра сърдечна недостатъчност и други. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широкообхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижите за него. Отделението разполага с контрапулсатор и има възможност за имплантиране на временни електрокардиостимулатори. Екип от високоспециализирани лекари – кардиолози и реаниматори, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.  

В клиниката работят 10 лекари, 19 медицински сестри, 2 рентгенови лаборанти.

 

 

Албуми

kardiology_230x155_crop_186bcebe51
Клиника по кардиология

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.