Лекари

Резюме
Д-р Първан Войнов е специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина през 2008г. в Медицински Университет - Пловдив. Притежава специалност по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от 2015г. Сертифициран от Лазерен център към МУ – Пловдив за работа с Er:YAG и диодни лазери. Притежава професионална квалификация по здравен мениджмънт. Д-р Войнов е пълноправен член на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ).
 
Научните и клинични интереси на Д-р Войнов са в областта на лечението на вродените и придобити лицеви дефекти, съдови аномалии, реконструктивна хирургия след травми и онкологични операции. Участва в научно-изследователски проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор. Участвал е в национални и международни конгреси по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
 
Езици: английски, френски 
Специализации
Контакти

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
09:00ч. - 17:00ч.

+359 896 742 064 – Д-р П. Войнов

Email: ppvoynov@gmail.com

Лекарите от ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ