Лекари

Резюме

Доцент д-р Цветин Генадиев има над 20 години стаж в областта на диагностиката и лечението на простатната жлеза. Той и неговия екип въвеждат и утвърждават лапароскопските операции в българската урология. Доц. Генадиев успешно защитава дисертационен труд по темата. По-късно придобива звание “Доцент” по специалността Урология. В следващите години заедно със своите аситенти от неговия екип въвеждат и утвърждават брахитерапията при рака на простатната жлеза в българската практика. Доц. Генадиев и неговия екип извършват първата самостоятелна робот асистирана операция при рак на простатата в нашата страна.

 

Специализации
Контакти