Лекари

Резюме

ОБРАЗОВАНИЕ:

Призната специалност

ВМУ – София, 2002 г.

Специаност: Детски болести

Магистърска степен

ВМУ – София, 1993 г.

Специалност: Медицина

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Университетска специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ – София

Сфера на дейност: здравеопазване, детски болести, инфекциозни болести

Лекар специалист по детски болести

 

Детско отделение – МБАЛ „Перник“

Сфера на дейност: здравеопазване, детски болести

Лекар специалист по детски болести

 

УМЕНИЯ:

Познания и работен опит в областта на детските болести

Познания и работен опит в областта на инфекциозните болести

Специализации
Контакти