СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Обучение на началник отделения/клиники, главна сестра и старши сестри

Обучение на началник отделения/клиники, главна сестра и старши сестри

Служба по трудова медицина към „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД с лектор проф. д-р Невена Цачева-Христова проведе обучение на началник отделения/клиники, главна сестра и старши сестри

Обучение на лицата, които са определени да провеждат инструктажи на служителите на лечебното заведение

Обучение на лицата, които са определени да провеждат инструктажи на служителите на лечебното заведение

Обучение на лицата, които са определени да провеждат инструктажи на служителите на лечебното заведение (старши сестри и главна сестра)

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Служба по трудова медицина към „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД с лектор проф. д-р Невена Цачева-Христова проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на служба трудова медицина

Обучение на служба трудова медицина

На 15.03.2019 г. Служба по трудова медицина към „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД с лектор проф. д-р Невена Цачева-Христова проведе обучение на представителите в комитета по условия на труд на „МБАЛ Уни Хоспитал“ООД на основание чл. 6, ал. 2 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията