2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Медицински център – Панагюрище към МБАЛ „Уни Хоспитал“ работи по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ по 16 вида специалности

Медицински център – Панагюрище към МБАЛ „Уни Хоспитал“ работи по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ по 16 вида специалности Медицински център – Панагюрище към МБАЛ „Уни Хоспитал“ работи по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ по 16 вида специалности
Медицински център – Панагюрище към МБАЛ „Уни Хоспитал“ работи по договор с Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ по 16 вида специалности

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност)

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

1

 

На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф.

11

 

В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

лаб

мамологичен

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Микробиология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Като прикачен файл ще откриете графиците на лекарите, работещи по НЗОК.

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 16.00

 

Домашни прегледи

15.00 - 16.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

15.00 - 16.00

 

 

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

15.00 - 16.00

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

8.00 – 11.00

8.00 – 12.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

12.00 – 13.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

12.00 – 13.00

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

 

11.00 – 12.00

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светослав Саджаклиев - гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.30 – 17.30

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

16.30 – 17.30

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Димитър Димитров - гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00 - 8.00

17.00 – 18.00

7.00 - 8.00

17.00 – 18.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8.00

7.00 - 8.00

17.00 – 18.00

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

17.00 – 18.00

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

17.00 – 20.00

 

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

 

Домашни прегледи

 

7.00 – 8.00

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лена Заекова - нефрология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

14.00 – 19.30

7.00 – 8.00

 

Домашни прегледи

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 - 19.30

15.30 - 18.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

Домашни прегледи

 

18.30 - 19.30

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

15.30 - 17.30

15.30 – 17.30

 

15.30 – 17.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00 – 17.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Златка Попова - хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 - 12.00

 

8.00 - 12.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

12.00 - 13.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

12.00 - 13.00

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светозар Гъмзов - хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 12.00

 

8.00 – 12.00

 

 

Домашни прегледи

12.00 – 13.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

12.00 – 13.00

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов - хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00 – 18.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 18.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

8.00 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Стоян Генадиев – съдова хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00 – 8.00

15.30 – 19.30

 

7.00 – 8.30

15.30 – 19.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

19.00 – 19.30

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Веселин Толинов – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

 

 

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Зорница Русева – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александър Георгиев –

образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Людмила Маринова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лориета Кръстева  – трансфузионна хематология

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариянка Ашикян - микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариета Челебиева - микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30