Лекари Медицински Център

Лекари Медицински Център

Контакти: Регистратура-Медицински център: 0357/88 535

 

 

Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

 

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

 

Д-р Иван Вълков – гастроентерология

 

Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

 

Д-р Ива Левкова - лекар по хранене и диетология

 

Д-р Христо Чалъков – ендокринология и болести на обмяната

 

Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести

 

Д-р Васил Анастасов – вътрешни болести

 

Д-р Емилия Бадаланова – инфекциозни болести

 

Д-р Пенчо Пенчев – кардиология

 

Д-р Светослав Йовчев – кардиология

 

Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

 

Д-р Десислава Янчева – нервни болести

 

Д-р Лена Заекова – нефрология

 

Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

 

Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести

 

Д-р Златка Попова – хирургия

 

Д-р Светозар Гъмзов – хирургия

 

Д-р Юрий Стоянов – хирургия

 

Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

 

Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

 

Проф. Д-р Веселина Михайлова – гръдна хирургия

 

Д-р Стоян Генадиев – съдова хирургия

 

Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

 

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

 

Д-р Зорница Русева – образна диагностика

 

Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

 

Д-р Мариянка Ашикян – микробиология

 

Д-р Лида Хаджиева -микробиология