ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Уни Хоспитал - Болница на персонализираната медицина

Болнична социална среда:

  • Във всяка болнична стая има папка с Европейска харта за правата на пациентите, както и анонимна анкета за пациентите относно качеството на предлаганата медицинска услуга и степените на удовлетвореност от болничния престой;
  • Храненето на пациентите се извършва от външен доставчик – кетърингова фирма, като менюто е разработено от диетолога на лечебното заведение;
  • На територията на  цялата болница, включително и в Онкологичен център „Уни Хоспитал“ е осигурен безплатен интернет (Wi-Fi);
  • Всички болнични стаи имат самостоятелен санитарен възел (тоалетна и баня), телевизор и климатик.

 

Борба с болката:

В МБАЛ „Уни Хоспитал“ функционира Център за борба с болката, в който има стандартизирани протоколи за оказване на качествена и безопасна медицинска грижа. В екип заедно с пациентите работят анестезиолози, реаниматори, ортопеди и хирурзи. Един от апаратите, които лекарите специалисти активно използват в борбата с болката е за криоаналгезия от последно поколение.

 

 

Процедура за жалби и оплаквания:

В лечебното заведение има утвърдени Правила при постъпили сигнали, оплаквания и похвали от пациенти на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и от работещите в болницата. Всички запитвания и сигнали, постъпили по електронен път или на хартиен носител се разглеждат, съгласно вътрешните разпоредби на здравното заведение, включително при необходимост се обсъждат от Етичната комисия – в състава ѝ са пет хабилитирани лекари. В Болницата се извършва събиране на информация за удовлетвореността на пациентите по два начина: чрез хартиен носител – анкети и по електронен път – включително с таблети, до леглото на пациента.

 

 

Годишни статистически показатели:

През 2018 година в МБАЛ „Уни Хоспитал“ вътреболничните инфекции за цялото лечебно заведение са 0.2%, при средни показатели за страната от 0.7%-1.5%. През 2018 година в болницата са се лекували 17 786 пациенти. Смъртност през 2018 година – 1.01%. Непланираните повторни операции за периода са 0.89%.

 

Образци на информирано съгласие