В „УНИ ХОСПИТАЛ“ СЕ ИЗВЪРШВА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ПРОСТАТА ЧРЕЗ РАДИОХИРУРГИЯ

В „УНИ ХОСПИТАЛ“ СЕ ИЗВЪРШВА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ПРОСТАТА ЧРЕЗ РАДИОХИРУРГИЯ

Онкологичният център в МБАЛ “Уни Хоспитал“ е единственият на Балканите, 8-ият в Европа и 11-ият в света, в който се прилага този тип иновативно неоперативно лечение.

Най-модерното и иновативно лечение при ранен стадий на рак на простата се прилага в Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Отделението по Лъчелечение е единственото в страната, което разполага с Varian Calypso System за провеждане на радиохирургия при простатен карцином. Достатъчни са само пет сеанса за излекуването на пациента, при липсата на странични лъчеви реакции.

Varian Calypso System улавя и най-малкото движение на простатата чрез три миниатюрни магнита, поставени в тумора, и подава информация в реално време към линейния ускорител. Ускорителят коригира насочваните лъчи така, че туморът в простатата да бъде облъчен изключително прецизно.

Онкологичният център в МБАЛ “Уни Хоспитал“ е единственият на Балканите, 8-ият в Европа и 11-ият в света, в който се прилага този тип иновативно неоперативно лечение.

Онкологичният център в МБАЛ Уни Хоспитал обединява в себе си отделения по Медицинска онкология, Лъчелечение, Нуклеарна медицина и разполага със звено по Психоонкология. Организиран по този начин, той успява да предостави пълноценна медицинска грижа на своите пациенти и позволява на здравните специалисти да прилагат най-високите съвременни стандарти в лечението на злокачествените заболявания. Експертното мнение на Онкологичната комисия създава необходимите условия за прилагане на строго индивидуален подход към нуждите на всеки пациент. По този начин се предлага не само комплексна медицинска грижа, но и се следват утвърдените световни практики на персонализираната медицина.