14 юни – Световен ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител

14 юни – Световен ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител

Кръводаряването е акт, осъществяващ се на принципа на доброволно и безвъзмездно дарение. Това е така, защото е единствения начин за осигуряване на качествена и ефективна трансфузионна терапия на пациентите. Това е начинът дарението да е безопасно и безвредно и за донора, и за рецепиента. За съжаление, поради недостатъчния брой на безвъзмездни дарители в страната ни, понякога се налагат отклонения от този принцип. В световен мащаб броят на безвъзмездните дарители е 35-40/1000 души население, за България това число е под 25/1000 души. Поради това понякога се налага да се премине към фамилно даряване, при което близките на пациенти, нуждаещи се от трансфузионна терапия, биват помолени да дарят кръв за техните близки – пациенти.

Кръводаряването като процедура е безопасно и безвредно за кръводарителя. Всеки кандидат за кръводарител се подлага на обстоен преглед, включващ измерване пулс, артериално налягане, температура. Снема се подробна анамнеза за наличие на хронични и остри заболявания, противопоказани за кръводаряване. Дарителят подписва декларация за здравословното си състояние, с което удостоверява, че няма някакви хронични или остри заболявания в момента. Самата процедура продължава между 7 и 15 минути, с прегледа около 30 минути. Кръвовземането се извършва с еднократни материали и консумативи като няма никаква опасност от заразяване.

Количеството кръв, което се взема е около 400/450мл., напълно физиологична кръвозагуба. Обемът на взетото количество се възстановява за около 7 дни, а качествено съставът се възстановява за 3 и 4 седмици.

Кръводарители може да са всички лица между 18 и 65-годишна възраст. Минималният интервал между даряванията е 60 дни, като мъжете могат да даряват до 5 пъти годишно, а жените 4 пъти.

Ще цитирам един прекрасен човек: „Моралът е доброто.“ Кръводаряването е даряване на живот, а даряването на живот е винаги направено добро.

Дарената кръв е спасен живот.

В днешния ден благодарим на всички доброволни и безвъзмездни кръводарители. Благодарим на всички близки на пациенти, отзовали се на апела на дарят кръв, с цел подпомагане трансфузионната терапия на техните близки.

Д-р Лориета Кръстева, началник на Лаборатория по трансфузионна хематология в МБАЛ „Уни Хоспитал“