ПРЕДИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимост от обективното състояние на пациента и протичане на заболяването, началникът на клиниката или отделението, лекуващият лекар или дежурният лекар могат да определят дали е подходящо пациентите да бъдат посещавани от посетители.

При липса на медицински ограничения, пациентите могат да бъдат посещавани от посетители всеки ден от 16.00 до 18.00 часа, без да се пречи на диагностично-лечебния процес.