Медицински колеж – Пловдив

Медицински колеж – Пловдив

Медицински колеж Пловдив като здравнообразователно учебно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет - Пловдив. Той е носител на орден Кирил и Методий, на Почетния знак на Община Пловдив, член на Европейския сестрински модул, член на FINE (Европейска асоциация на медицинските училища), и колективен член на Съюза на учените в България - Пловдив.