ДИАГНОСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Висококвалифицираният екип на Медицински център „Панагюрище“ разполага с модерна техника:

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА:

 • Магнитен резонанс (МР) „Magnetom Aera“ – 1.5Т от най-ново поколение;
 • Компютър-томограф (КТ) „Somatom Perspective“ – 128-срезов от последно поколение;
 • Мобилен графичен апарат „Mobilet Mira“ с форма и украса на жираф – уникален и единствен в България;
 • Дигитален скопично-графичен апарат „Luminos Fusion“;
 • Дигитален мамограф „Mamomat Fusion“- за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза;
 • Апарат за ултразвукова диагностика SIEMENS с възможности за 3D и конвенционална ехография, както и други ултразвукови изследвания.

Изследванията, които се извършват в Центъра са:

 1. Ехографии.
 2. Рентгенографии.
 3. Компютърна томография.
 4. Ядрено-магнитен резонанс.
 5. Остеденситометрия.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Апаратура:

 • Автоматични хематологични броячи;
 • Интегрирана биохичична и имунологична система;
 • Автоматични хемостазиологични анализатори;
 • Уринен флоуцитометър;
 • Кръвно-газови анализатори;
 • Апарати за автоматично измерване на СУЕ.

Основни групи изследвания:

 1. Хематологични
 2. Хемостазиологични
 3. Биохимични
 4. Имунологични
 5. Хормони
 6. Туморни маркери
 7. Метаболити
 8. Електролити
 9. Хомеостазиологични /АКР/
 10. Уринни, ликвор, фецес, пунктати и други.