Правила и Условия за пациентите на болницата за достъп до онлайн медицински ресурси и услуги

1. Добре дошли в Уни Хоспитал

Мисията на платформата Уни Хоспитал (наричана още “платформата” или “Уни Хоспитал ”) е да предостави на пациентите на болницата достъп до онлайн медицински ресурси и услуги в полза на пациента, съгласно действащото законодателство.

2. Споразумение

Информираме ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки платформата и каквито и да е наши услуги достъпни на www.unihospital.bg и/или допълнителни наши услуги достъпни на други уеб адреси(общо наричани “услуги/те”), вие сключвате правно обвързващо споразумение с „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал“ ООД, ЕИК 112520604 (дори и когато използвате нашите услуги от името на юридическо лице).

а) Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в Уни Хоспитал . Нови функции могат да бъдат добавяни от Уни Хоспитал периодично. В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте платформата или нашите услуги;
б) Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на регистрирани потребители на нашите услуги, упоменати като ЧЛЕНОВЕ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ЧЛЕНОВЕ и ПОСЕТИТЕЛИ;
в) За да използвате услугите на Уни Хоспитал , вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на вашето местно законодателство. Услугите на платформата не трябва да се ползват от лица под 18 годишна възраст, като при използване на Услугите от лица под тази възраст се
прилагат изискванията на чл. 87 от Закона за здравето. По-конкретно при лица от 14 до 18 г. възраст това следва да се осъществява със съгласие на лицето и неговия родител/настойник, а при лица под 14 г. със съгласието на родител/настойник.

3. Уни Хоспитал се грижи за вашите лични данни

Регистрирайки се в платформата Уни Хоспитал , членовете дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването й от Уни Хоспитал в рамките на настоящите Общи правила Уни Хоспитал ще предприеме всички законни и разумни мерки да предпази личната информация на своите потребители. Използвайки платформата Уни Хоспитал , вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във вашия браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите в т.4.

4. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от вашия браузър на хард диска на вашия компютър. Бисквитките, използвани от Уни Хоспитал , не съхраняват никакви лични данни.

5. Правила, които очакваме да спазвате като потребители на Уни Хоспитал :

5.1. Вашето членство в платформата

Тези права и задължения се прилагат относно всички членове и всички типове потребителски профили на платформата Уни Хоспитал – пациентски профили, професионални профили и профили на юридически лица.

а) Вашият членски профил в платформата Уни Хоспитал е безплатен. Премиум услугите са достъпни за някои потребителски профили и може да изискват заплащане. Уни Хоспитал ще ви информира в случай на изискуеми такси, преди да заявите каквито и да е Премиум услуги. Вие имате правото да решите да не заявявате тези услуги.
б) За да станете член на платформа Уни Хоспитал , ние ще изискаме от вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите на Уни Хоспитал свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Възможно е да ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате с професионален профил или профил на юридическо лице.
в) Не трябва да създавате повече от един личен профил на платформата Уни Хоспитал и не трябва да си създавате фалшива самоличност в нея.
г) Длъжен сте да предоставяте вярна информация в своя профил и да я актуализирате през цялото време
на членството си.
д) Не трябва да създавате чужд профил или да използвате такъв без разрешение.
е) В случай че Уни Хоспитал деактивира профила ви, вие няма да създавате друг без разрешение от нас.
ж) Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на профила си.
з) Не трябва да прехвърляте профила си (включително Страницата) на някой друг без да получите
предварително нашето писмено разрешение.
и) В случай че изберете име или подобен идентификатор за вашия профил или страница, Уни Хоспитал си запазва правото да ги отстрани или изземе в случай, че ги сметне за неподходящи (като например когато собственик на търговска марка подаде оплакване относно потребителско име, което не е близко свързано с истинското име на потребителя).
й) Вие се съгласявате да използвате платформата Уни Хоспитал по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.
к) В случай че имате професионален профил или профил на юридическо лице, вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате платформата Уни Хоспитал и нейните услуги.
л) Не трябва да създавате погрешна представа относно сегашната или предишните си позиции и квалификации, обвързаност с физически или юридически лица.
м) Не трябва да изпращате спам или други непоискани съобщения на други лица.
н) Не трябва да извършвате действия, които са незаконни, клеветнически, малтретиращи, неприлични, дискриминационни или осъдителни.
о) Не трябва да публикувате непоискана или непозволена реклама. Не трябва да изпращате нежелана поща, спам, верижни писма/съобщения, пирамидни схеми или други подобни действия непозволени от Уни Хоспитал .
п) Съгласявате се, че Уни Хоспитал си запазва правото да прехвърли своите права и задължения относно потребителите частично или изцяло на трета страна.
Имате право да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като се съобразите с т.9 Прекратяване на това Споразумение. Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с вашия профил.
Всички профили преминават процедура по верификация от Уни Хоспитал . Уни Хоспитал не може да гарантира идентичността на всички профили използващи услугите му. Вие сте отговорни за вредите причинени в случай че използвате определен тип профил без да имате право за това.
В случай че подозирате, че някой се опитва да застраши вашия профил, длъжни сте незабавно да уведомите Уни Хоспитал .

5.2 Известия, системни съобщения и реклама

В платформата Уни Хоспитал е възможно да има реклами както на услуги на болницата, така и на други продукти и услуги. За да контролирате какви съобщения да получавате от Уни Хоспитал по имейла си, моля прегледайте настройките на профила си.

5.3. Съобщения и споделяне

Услугите на Уни Хоспитал позволяват изпращане на съобщения и споделяне на информация по различни
начини – чрез вашия профил, чрез съдържание (коментари, снимки, прикачени документи) и чрез вътрешна система за съобщения. Информация и съдържание, споделяни от вас, могат да бъдат видени от други членове на платформата, ето защо вие преценявате каква здравна информация може да споделите с тях.
Моля, обърнете внимание, че някои услуги (документи, които прикачате в профила си или споделяте с лекар по време на онлайн консултация) са поверителни по подразбиране и могат да бъдат видени само от тези, за които са предназначени.
Когато публикувате въпроси в Групи за подкрепа на пациенти, Вашата идентичност ще бъде защитена като въпросите и коментарите, които пишете ще бъдат публикувани без Вашето име и профил да бъдат
видими за други участници в групата. Единствено специалистите, които отговарят на въпроси ще виждат Вашето име, за да могат да предоставят по-релевантен съвет.
В случаите в които са налице настройки, Уни Хоспитал ще се съобразява с вашия избор относно видимостта на съдържанието и информацията ви.

5.4. Опазване на платформата Уни Хоспитал и информацията на потребителите

Екипът на Уни Хоспитал се стреми да поддържа платформата безопасна, но не може да го гарантира. Молим ви да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност:

а) Трябва да се стремите да пазите безопасността на профила си: (1) изберете сигурна и трудна парола (минимум 6 цифри, препоръчително комбинация от цифри и букви); (2) пазете паролата си; (3) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е осъществил достъп до вашия профил; (4) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е застрашил сигурността на платформата Уни Хоспитал .
б) Не трябва да публикувате и изпращате неразрешена търговска информация (като спам) през платформата Уни Хоспитал .
в) Не трябва да събирате потребителско съдържание или информация или по друг начин да осъществявате достъп до платформата Уни Хоспитал чрез автоматични средства (напр. ботове, събиращи информация; роботи; паяци или скрапери).
д) Не трябва да осъществявате незаконен маркетинг на платформата Уни Хоспитал – напр. схема за пирамида.
е) Не трябва да публикувате информация, която съдържа софтуерни вируси или друг вреден код.
ж) Не трябва да се опитвате да събирате информация за вписване или да осъществявате достъп до профил, който принадлежи на друго лице освен ако нямате изрично разрешение за това.
з) Не трябва да тормозите, оскърбявате или вредите на други потребители.
и) Не трябва да използвате платформата Уни Хоспитал за незаконни, подвеждащи, увреждащи или дискриминационни цели.
й) Не трябва да предприемате действия, с които може да извадите от строя, претоварите или попречите на нормалното функциониране или интерфейса на платформата Уни Хоспитал , като например атака или вмешателство в зареждането на страниците или друга функционалност на платформата.
к) Не трябва да извършвате дейности, симулиращи външния вид и функционалности на платформата, както и такива, свързани с фарминг и миръринг техники, позволяващи пренасочване към фалшиви и
заразени сайтове.
л) Не трябва да: (1) твърдите или намеквате или, че сте представители на платформата Уни Хоспитал ; (2) отдавате под наем, лизинг, заемате, търгувате, продавате достъп до платформата или свързаните данни; (3) извличате парична полза от услугите на Уни Хоспитал или каквато и да е друга функция на платформата без изричното съгласие на Уни Хоспитал .
м) Не трябва да използвате deep-link към нашите услуги, без изричното съгласие на Уни Хоспитал с каквато и да цел.
н) Няма да подпомагате или окуражавате каквито и да е нарушения на това СПОРАЗУМЕНИЕ или нашите политики.

5.5. Защита на правата на другите потребители

Потребителите са задължени да уважават и защитават правата на другите потребители на платформата Уни Хоспитал:

а) Не трябва да публикувате съдържание или предприемате друго действие на платформата Уни Хоспитал , което засяга или нарушава чужди права или по друг начин нарушава закона.
б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на други потребители достъпни на платформата Уни Хоспитал , в случай че нямате изрично съгласие за това.
в) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се в съдържанието на платформата Уни Хоспитал .
г) Не трябва да разкривате информация, за която нямате правото да разкривате, да нарушавате права на интелектуална собственост или други права на Уни Хоспитал или други физически или юридически лица без тяхното изрично съгласие.

5.6. Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху платформата (включително лого и други търговски марки, марки за услуги, дизайни или регистрирани марки, техническо или интелектуално ноу-хау) са
запазени и не следва да се нарушават по никакъв начин:

а) Не трябва да използвате авторски права или търговски или други подобни марки, които могат да доведат до объркване, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на Уни Хоспитал .
б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на платформата Уни Хоспитал, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие от притежателя им.
в) Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на платформата Уни Хоспитал , нейните услуги или друга свързана технология, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие.
д) Не трябва да прилагате инженерни методи, декомпилирате, демонтирате, дешифрирате или по друг начин опитвате да извлечете сорс кода на платформата или друга свързана технология или на части от тях.
е) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се в или на платформата Уни Хоспитал или в съдържанието й.

6. Права на потребителя

6.1. Споделяне на съдържание на платформата Уни Хоспитал

Като потребител на платформата Уни Хоспитал вие притежавате съдържанието и информацията, която публикувате в нея и контролирате кой вижда вашето съдържание чрез използването на настройките на профила си:

а) Може да изтриете съответното съдържание от платформата Уни Хоспитал или в най-общия случай, като закриете своя профил освен за времето, което е необходимо да се отстрани от резервното хранилище и други системи.
б) Другите потребители могат да получат достъп до вашето съдържание и информация за да се предостави медицинската услуга.
в) Уни Хоспитал може да редактира и променя формата на вашето съдържание (като например превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на вашия изказ.

6.2 За да се запази релевантно съдържанието за потребителите в платформата Уни Хоспитал и в съответствие с приложимото право, вие се съгласявате със следните условия:

а) Уни Хоспитал може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.
б) Уни Хоспитал е дигитална платформа за здравеопазване и съдържанието на нея следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване.
в) Предоставяното съдържание или информация не трябва да нарушава закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор).
г) Приложимият закон може да не позволява реклама на лекарства, отпускани по лекарско предписание пред широката общественост. Вие се съгласявате, че ако публикувате съдържание или информация относно лекарства, отпускани по лекарско предписание, те ще бъдат насочени само към медицински специалисти. В случай, че не сте сигурни дали съдържанието или информацията са за лекарства, отпускани по лекарско предписание, можете да се свържете с администратор на Уни Хоспитал . С него можете да се консултирате и какво се счита за реклама или как да насочите съдържанието си коректно.
д) Вие декларирате, че информацията на профила ви е вярна. Уни Хоспитал може да е задължен по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от платформата.
е) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на Уни Хоспитал относно неговите Услуги, вие се съгласявате че Уни Хоспитал може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас.

6.3. Друго Съдържание

Използвайки платформата Уни Хоспитал , може да попаднете на съдържание или информация, които са публикувани не от медицински лица и които може да са неточни, непълни, забавени, подвеждащи, незаконни, обидни или вредни. Вие се съгласявате, че Уни Хоспитал не носи отговорност за съдържанието и информацията на трети страни (включително членове) или за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, които са резултат от ползването им или разчитането на тях.

6.4. Ограничения

Уни Хоспитал има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка услуга. Уни Хоспитал не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или
информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи.
Уни Хоспитал си запазва правото да ограничи ползването на платформата, включително броя на потребителските контакти и възможността за свързване с други членове.

Уни Хоспитал си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това СПОРАЗУМЕНИЕ.

7. Отричане и Ограничаване на Отговорността

Опитваме се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на платформата Уни Хоспитал , но вие я използвате на своя отговорност. Ние предоставяме платформата Уни Хоспитал в състоянието, в което е, без каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че платформата Уни Хоспитал ще бъде винаги безопасна, защитена и без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. Уни Хоспитал не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на трети лица, а вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да е претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица. До размера, допустим от закона (и освен ако Уни Хоспитал не е сключил отделно писмено споразумение, което има предимство пред това споразумение), Уни Хоспитал (и тези, с които Уни Хоспитал работи, за да предостави услугите) няма да носи отговорност пред вас или други лица за всякакви непреки, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди или всякаква загуба на данни, възможности, репутация, печалби или доходи, свързани с услугите (като например обидни или клеветнически изявления, време на престой или загуба, използване или промени на вашата информация и съдържание). Приложимото законодателство може да не разрешава ограничаването или изключването на отговорността или на инцидентните или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за вас.

8. Промени

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на платформата и да
прекратите вашето членство в съответствие с т. 9 Прекратяване.

9. Прекратяване

9.1. Прекратяване от потребител

Може да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като просто спрете да използвате нашите услуги и/или закриете профила си чрез изпращане на имейл на techsupport@unihospital.bg. При прекратяване вие губите правото да осъществявате достъп или използвате платформата като член.

9.2. Прекратяване от Уни Хоспитал

Уни Хоспитал може да прекрати това СПОРАЗУМЕНИЕ, като изпрати имейл до вас в следните случаи: а) В случай че Уни Хоспитал престане да експлоатира платформата;

б) В случай че Уни Хоспитал смята, че предоставяте невярна информация на профила си или в съдържанието си или че сте под минимално изискуемата за използване на платформата възраст.
в) В случай че Уни Хоспитал смята, че нарушавате задълженията си като член.
г) В случай че Уни Хоспитал смята, че нарушавате правата на други лица или застрашавате сигурността на платформата Уни Хоспитал или други лица.
д) В случай че използвате Премиум услуги и системно не плащате изискуемите според вашето допълнително писмено споразумение такси.
е) В случай че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин.

9.3. Дори и след прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, в сила остават:

а) Правата на Уни Хоспитал да използва и разкрива обратната връзка от потребителите;
б) Точки 6,9 и 11 от това СПОРАЗУМЕНИЕ;
в) Всякакви дължими суми, от която и да е страна преди прекратяването, остават дължими и след прекратяването.

10. Използване на услуги от платформата, изразяващи се в консултации от медицински специалисти

Индивидуални видеоконсултации

10.1. Всеки регистриран потребител може да заявява извършването на една или повече консултации с медицински специалист, за който е посочена информация на Платформата.

10.2. Заявяването на консултацията се извършва чрез избор на свободен час за конкретен специалист, който е видим в платформата.

10.3. Със заявяването на консултация и приемането на общите условия потребителят декларира, че не е налице остра или внезапна промяна в здравето му, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и че не е налице
усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

10.4. При заявяване на консултацията потребителят приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в настоящите общи условия.

10.5. В случай че потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална
или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Уни Хоспитал има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. Уни Хоспитал не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и извършил консултация при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.

10.6. Потребителят, който има създаден потребителски профил по реда на тези Общи правила и условия може да заявява извършването на една или повече консултациичрез използване на електронната услуга за онлайн консултации.

10.7. След запазване на час за консултация, извършване на плащането и потвърждение за извършеното плащане, потребителят получава час за видеоконсултация При необходимост от допълнителна информация, пояснения или отговор на конкретни въпроси и/или предоставяне на допълнителни изследвания, потребителят ще получи уточняващ e-мейл.

10.8.При приключване на консултацията, същата ще получи статус “Завършена консултация”.

10.9.Потребителят/пациент има право да се откаже от поръчаната услуга в срок до 24 часа от получаване на потвърждението. В случай че се откаже от услугата след изтичането на този период, Уни Хоспитал
няма да възстановява изплатеното възнаграждение за консултацията.

10.10. При отказ от направена резервация 72 ч. преди запазения час, в случай че е платено с банкова карта, сумите се възстановяват по картата, с която е направено плащането в срок от 30 дни.

Писмени консултации в група за пациентска подкрепа

10.11. Консултациите представляват писмено задаване на въпроси от пациента и отговори от лекуващия му екип в група с други пациенти на същата терапия.

10.12. Заявяването на консултацията се извършва чрез заявка за достъп до конкретна група в Платформата или с приемане на изпратена от медицинско лице на Уни Хоспитал покана.

10.13. Одобряването на заявката става след проверка за направено плащане.

10.14. Пациентът поставя въпроса си, като има възможност да опише с текст наличния си проблем, симптоми, обективно и субективно състояние и/или да предостави на изследвания под формата на файлове.

10.15. Лекуващият екип има ангажимент да отговаря 5 въпроса на пациент месечно, като отговорите ще се дават в срок от 48 часа.

10.16. Потребителят/пациент има право да се откаже от поръчаната услуга в срок до 24 часа от получаване на потвърждението, като в случай че е платено с банкова карта, сумите се възстановяват по картата, с която е направено плащането в срок от 30 дни.

10.17. В случай че се откаже от услугата след изтичането на този период, Уни Хоспитал няма да възстановява изплатеното възнаграждение за консултацията.

10.18. С приемане на общите правила и условия потребителите декларират следните обстоятелства:

– Разбират, че предлаганите медицински услуги чрез платформата представляват медицински консултации, при извръшването на които не се осъществява физикален преглед от страна на
медицински специалист и пациентът и специалистът нямат непосредствен контакт по между си.
– Разбират, че при извършване на консултациите медицинският специалист може да постави само вероятна диагноза, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с
пациента и от информацията, предоставена от пациента.
– Разбират, че при предоставяне на медицинска консултация от разстояние същесвува риск от
поставяне на неправилна дианоза, поради липсата на осъществен директен и непосредствен
преглед и приемат и се съгласяват с този риск.
– Декларират, че са наясно, че са налице други алтернативи за консултации, като например
посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ
или оказване на болнична медицинска помощ на място.
– Разбират, че Уни Хоспитал не предоставя гаранции за пълно излекуване или постигане на
конкретен желан резултат, свръзан с наличното заболяване.
– Разбират, че в срока на извършване на консултация могат да настъпят различни усложнения на неговото заболяване, които Уни Хоспитал не може да предвиди и за които следва да се обърнат към общо практикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ.

10.19. Цената за извършване на консултация е определена в Ценоразпис на Уни Хоспитал, публикуван на страницата АБОНАМЕНТИ в www.unihospital.bg, в ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР на платформата, както и в официалния ценоразпис на болницата.

10.20. Цената на услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: – С дебитна/кредитна карта.

10.21. Уни Хоспитал има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуванитеуслуги, цени и други характеристики на Услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

10.22. Услугите се считат поръчани от потребителя от момента на изричното потвърждаване на поръчката от Уни Хоспитал и изрично потвърждение на плащането.

11. Разрешаване на спорове

а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони.
б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Р. България.
в) В случай че някой предяви претенция срещу Уни Хоспитал , свързан с действия на потребители, съдържание или информация на платформата Уни Хоспитал , качени от потребители, потребителят ще обезщети Уни Хоспитал за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни
правни такси и разноски) свързани с такъв иск.