Диализният център в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ извършва лечение на болни с терминален стадий на хронично бъбречно заболяване, започване на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност. При подходящи пациенти се извършва обучение на перитонеална диализа. В Центъра има кабинет за продължително наблюдение и медикаментозно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност – предиализен стадий.

Диализният център разполага с нови апарати тип Диалог+ на фирма Браун.

Свържете се с нас!

Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: